Dakveiligheid in Nederland, hoe zit het precies?

Dakveiligheid Nederland

Om de dakveiligheid in Nederland te waarborgen zijn er verschillende wetten en regels waaraan je als bedrijf moet voldoen. Wanneer jouw onderneming onderhouds- of installatiewerkzaamheden op daken uitvoert dan is het goed om van deze regelgeving op de hoogte te zijn. Bij WorkSafe Nederland vertellen we je precies hoe het borgen van de dakveiligheid in Nederland geregeld is, wat de wet ons erover vertelt en wie er uiteindelijk verantwoordelijk is.

Het hele jaar door worden er op de daken van allerlei gebouwen in Nederland diverse onderhouds- en installatiewerkzaamheden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen, het plaatsen van bliksembeveiliging of het onderhoud aan aircosystemen. Uiteraard is het van levensbelang dat het uitvoerend personeel bij tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden zo goed mogelijk beschermd is. Om de dakveiligheid tijdens deze werkzaamheden te waarborgen is er in Nederland strenge wet- en regelgeving van toepassing.

Wat zegt de wet over dakveiligheid in Nederland?

Om de dakveiligheid te waarborgen kennen we in Nederland diverse wetten, arbo-eisen en regelgeving. Het is best ingewikkeld om al deze wetgeving uit te pluizen en daarom vertellen wij welke bepalingen het belangrijkst zijn.

De Arbowet vertelt ons dat bij werkzaamheden van 2,5 meter of hoger – of bij aanvullende risico’s ook bij minder dan 2,5 meter hoogte- veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om valgevaar te voorkomen. Er moeten dus goede voorzieningen op het gebied van valbeveiliging worden aangebracht. Het Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 spreekt van valgevaar wanneer er sprake is van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren aanwezig zijn, of als het gevaar bestaat om vanaf 2,5 meter of meer te vallen.

De valbeveiliging die vervolgens toegepast wordt om de dakveiligheid te vergroten moet vanuit de wetgeving periodiek worden gekeurd. Dit staat beschreven in de voorschriften van de fabrikant, het Arbobesluit artikel 7.4a en de Warenwet.

Wie is verantwoordelijk voor de dakveiligheid in Nederland?

De eerdergenoemde Arbowet zegt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de (dak)veiligheid van zijn werknemers. Een werkgever kan ook een gebouwbeheerder, gebouweigenaar of onderaannemer zijn. Uiteraard heeft ook de werknemer zelf de verantwoordelijkheden om veilig te werken op hoogte. Zo moet hij zorgen voor een veilige werkplek, zorgdragen voor de juiste valbeveiliging en hij mag geen onnodige risico’s nemen.

Het is dus van essentieel belang dat een werkgever goed weet welke gevaren er zijn bij werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd. Vervolgens dient hij maatregelen te nemen om deze dakveiligheid te waarborgen. Blijkt bij een ongeval dat er niet is voldaan aan de wet- en regelgeving, of dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen? Dan word je in Nederland als werkgever aansprakelijk gesteld.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?