Dakveiligheid: Wij bieden diensten

gespecialiseerd in werken op hoogte

Dak RI&E

Wij voeren opnames uit op locatie en werken de Risico Inventarisatie en Evaluatie uit om veilig op hoogte te kunnen werken.

installatie advies

Wij adviseren de te plaatsen
 veiligheidsvoorzieningen en begeleiden de eventuele installatie.

Keuring valbeveiliging

Wij zorgen proactief voor het keuren
van alle type valbeveiligingssystemen en PBM-voorzieningen

Waarom dakveiligheid

Op het dak van allerlei panden, bijvoorbeeld van gemeenten, VvE’s, woningstichtingen en grote bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, vinden jaarlijks terugkerende onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden plaats. Denk hierbij aan onderhoud aan aircosystemen, bliksembeveiliging, hemelwaterafvoeren, zonnepanelen, etc. Vanzelfsprekend dient dit veilig te gebeuren.

Voorkom nare gevolgen

Indien veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn, mogen de werkzaamheden op hoogte volgens de wet niet worden uitgevoerd. Bovendien kan bij schade ten gevolge van onvoldoende veiligheidsvoorzieningen, tegen een gebouweigenaar een civielrechtelijk proces worden aangespannen. Als gebouweigenaar en als werkgever moet u dus op de hoogte zijn van de gevaren en hoe u deze kunt beperken.

Wat wij doen

Op het dak van allerlei panden, bijvoorbeeld van gemeenten, VvE’s, woningstichtingen en grote bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, vinden jaarlijks terugkerende onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden plaats. Denk hierbij aan onderhoud aan aircosystemen, bliksembeveiliging, hemelwaterafvoeren, zonnepanelen, etc. Vanzelfsprekend dient dit veilig te gebeuren.

Waar staan wij voor?

Wij hechten waarde aan de rol van externe adviseur als het om veiligheid gaat. Om die reden hebben wij ons niet commercieel verbonden aan fabrikanten of leveranciers van veiligheidsmiddelen. Wij staan dan ook voor een ongekleurd advies dat onafhankelijk, betrouwbaar en realistisch is.

Voor wie werken wij?

WorkSafe Nederland werk met allerlei organisaties samen: VvE’s, Woningcorporaties, overheids- en zorginstellingen, aannemers en installateurs. Zo dragen we gezamenlijk bij aan veiligheid op hoog niveau.