Onafhankelijk specialist
in valbeveiliging

Dakveiligheid Nederland

WorkSafe Nederland is onafhankelijk specialist in veilig werken op hoogte. Dankzij onze niet-merkgebonden werkwijze en brede netwerk van fabrikanten en installateurs van valbeveiliging, bent u bij ons zeker van betrouwbaar advies, passend bij uw situatie.

ADVIES DAK RI&E​

Met een Dak Risicio-Inventarisatie en Evaluatie worden de risico’s bij werkzaamheden op hoogte vastgesteld en geevalueerd.

ADVIES DAK RI&E​

Met een Dak Risicio-Inventarisatie en Evaluatie worden de risico’s bij werkzaamheden op hoogte vastgesteld en geevalueerd.

KEURING VALBEVEILIGING

Door een jaarlijkse keuring van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uit te voeren, houden wij voor jou het overzicht.

INSTALLATIE VALBEVEILIGING​

Vanuit een Dak RI&E wordt geadviseerd welke valbeveiliging geïnstalleerd moet worden. De installatie kunnen we voor jou uit handen nemen.  

KEURING VALBEVEILIGING

Door een jaarlijkse keuring van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uit te voeren, houden wij voor jou het overzicht.

INSTALLATIE VALBEVEILIGING​

Vanuit een Dak RI&E wordt geadviseerd welke valbeveiliging geïnstalleerd moet worden. De installatie kunnen we voor jou uit handen nemen.

Op het dak van allerlei panden, bijvoorbeeld van gemeenten, VvE’s, woningstichtingen en grote bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, vinden jaarlijks terugkerende onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden plaats. Denk hierbij aan onderhoud aan aircosystemen, bliksembeveiliging, hemelwaterafvoeren, zonnepanelen, etc. Vanzelfsprekend dient dit veilig te gebeuren.

Indien veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn, mogen de werkzaamheden op hoogte volgens de wet niet worden uitgevoerd. Bovendien kan bij schade ten gevolge van onvoldoende veiligheidsvoorzieningen, tegen een gebouweigenaar een civielrechtelijk proces worden aangespannen. Als gebouweigenaar en als werkgever moet u dus op de hoogte zijn van de gevaren en hoe u deze kunt beperken.

DSC02929

Waarom valbeveiliging

Op het dak van allerlei panden, bijvoorbeeld van gemeenten, VvE’s, woningstichtingen en grote bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, vinden jaarlijks terugkerende onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden plaats. Denk hierbij aan onderhoud aan aircosystemen, bliksembeveiliging, hemelwaterafvoeren, zonnepanelen, etc. Vanzelfsprekend dient dit veilig te gebeuren.

Onafhankelijk specialist

Wij hechten waarde aan de rol van externe adviseur als het om veiligheid gaat. Om die reden hebben wij ons niet commercieel verbonden aan fabrikanten of leveranciers van veiligheidsmiddelen. Wij staan dan ook voor een ongekleurd advies dat onafhankelijk, betrouwbaar en realistisch is.

arbowet en arbobestluit 3.14 veilig werken op hoogte
marleenscholten

Met wie we werken

WorkSafe Nederland werk met allerlei organisaties samen: VvE’s, Woningcorporaties, overheids- en zorginstellingen, aannemers en installateurs. Zo dragen we gezamenlijk bij aan veiligheid op hoog niveau.