Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website en alle inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch zijn onjuistheden en/of onvolledigheid van informatie (met name – maar niet beperkt tot – juridische kaders, wettelijke verantwoordelijkheden en andere relevante context) nooit volledig uit te sluiten. Om die reden kunnen op geen enkele wijze rechten ontleed worden aan de informatie en ander (beeld-)materiaal op deze website. WorkSafe Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen. Informatie en aanbevelingen op onze website kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij WorkSafe Nederland B.V. of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WorkSafe Nederland B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door WorkSafe Nederland B.V.