Dak risco
inventarisatie

& evaluatie

WAAROM HEB IK EEN RI&E NODIG?

Met een Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie, vaak afgekort als RI&E, worden de risico’s op en aan gebouwen vastgesteld en geëvalueerd. Zo weet u welke werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden en waar er valgevaren zijn. Het uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht. Om de mogelijke risico’s juist in te schatten, voert WorkSafe Nederland een opname op locatie uit.

hoogte-valbeveiliging

OPNAME OP LOCATIE

WorkSafe Nederland is gespecialiseerd in het beoordelen van risicofactoren bij werkzaamheden op hoogte. Bij een opname op locatie brengen wij de aanwezige risicofactoren op uw dak in kaart. Door middel van interviews en aangeleverde documentatie inventariseren we de risico’s die kunnen ontstaan bij de verwachte of onverwachte werkzaamheden. Dit kunnen risico’s zijn die direct bij het betreden van het dak aanwezig zijn, maar ook gevaren bij het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Denk hierbij aan onderhoud aan de dakbedekking, hemelwaterafvoer of andere apparatuur die op het dak is geïnstalleerd. Wij zetten de aanwezige risicofactoren vervolgens af tegen de mogelijke valgevaren bij de verwachte werkzaamheden. Hieruit volgt een advies per locatie, dakvlak of niveau in de vorm van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Met dit basisdocument weet u wat de vervolgstappen zijn om ongevallen bij werken op hoogte te voorkomen

ONAFHANKELIJK

Het is essentieel dat de inspectie op valbeveiliging en veiligheidsmaatregelen door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Immers ‘de slager dient ook niet zijn eigen vlees te keuren’ is een bekende uitdrukking. Daarom zorgt WorkSafe Nederland voor een inspectie die onafhankelijk van producten, fabrikanten en andere commerciële belangen wordt verricht.

BETROUWBAAR

De keuringen van WorkSafe Nederland worden onafhankelijk verricht door gecertificeerde inspecteurs. Elke procedure, van het opgaan van het dak tot het werken buiten een veilige zone, wordt grondig bekeken en waar nodig van een advies voorzien. Zo neemt u altijd de juiste maatregelen, wordt er niets over het hoofd gezien en voorkomt u bedrijfsongevallen voor u, uw werknemers of uw onderaannemers.

REALISTISCH

Door onze onafhankelijkheid zijn wij niet alleen in staat kritisch te kijken naar de veiligheid van oplossingen die verkrijgbaar zijn, maar kunnen we ook meedenken over laagdrempelige maatregelen waar dat mogelijk is. Zo krijgt u een pragmatisch advies dat u in staat stelt de juiste en voordeligste keuzes te maken, zonder aan veiligheid in te boeten. U bent dan verzekerd van de juiste oplossing tegen de juiste prijs

RI&E PLAN VAN AANPAK

In het RI&E Plan van Aanpak wordt aangegeven welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om dakwerkzaamheden veilig en conform de wet- en regelgeving uit te voeren. De veiligheidsvoorzieningen die wij adviseren kunnen voorzieningen zijn die gevaren bij de bron aanpakken, collectieve voorzieningen en/of individuele veiligheidsvoorzieningen. De valbeveiliging die wij adviseren kan variëren van een tijdelijke tot permanent hekwerk, tijdelijke of permanente valbeveiliging in de vorm van staalkabellijnsystemen en ankerpunten tot waarschuwingspictogrammen voor (door)valgevaar. Als onafhankelijk, veiligheidskundig adviesbureau kennen wij de verkrijgbare valbeveiligingsproducten als geen ander en geven wij hier praktisch advies over zonder commercieel belang.

RI&E laten opstellen

Wilt u een RI&E laten opstellen en een RI&E Plan van Aanpak ontvangen? WorkSafe Nederland is gespecialiseerd in het uitvoeren van complete en onafhankelijke Dak Risico Inventarisaties en Evaluaties. Naast het uitvoeren van een Dak RI&E kunt u bij ons ook terecht voor begeleiding bij de installatie van veiligheidsmiddelen, het keuren van valbeveiliging en een cursus werken op hoogte. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

arbeidshygiënische-strategie-bij-werken-op-hoogte-1

ONDERDELEN VAN DE DAK RI&E HET ADVIES VAN WORKSAFE NEDERLAND BESTAAT UIT;

ONDERDELEN VAN DE DAK RI&E HET ADVIES VAN WORKSAFE NEDERLAND BESTAAT UIT;