PERIODIEK KEUREN VAN

VALBEVEILIGING

Waaruit bestaat het keuren van valbeveiliging?

Om de betrouwbaarheid van valbeveiliging en veiligheidstoepassingen te garanderen, is het belangrijk om uw installaties regelmatig te keuren. Dit geldt eveneens voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Bovendien is het wettelijk verplicht om permanente valbeveiliging en PBM’s jaarlijks te keuren en behoudt u hiermee de (fabrieks)garantie. Wij keuren en inspecteren onder meer:

• Ankerpunten
• Lijnsystemen
• Ladders en trappen
• Steigers
• Daktoegangen
• Veilige zone markering
• Hekwerken

Visueel keuren van o.a.:

• Zonnepanelen
• Bliksembeveiliging
• Hemelwaterafvoeren
• Technische installaties

Een keuring door WorkSafe Nederland bestaat uit een visuele inspectie en steekproeven, zoals trekproeven op ankerpunten. Wij inspecteren eveneens de dakinrichting om te beoordelen of deze voldoet aan de eisen bij werken op hoogte. WorkSafe Nederland werkt onafhankelijk. Daarom voeren wij het periodiek keuren van valbeveiliging uit voor alle typen permanente valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inspectierapport valbeveiliging

Na het keuren van uw valbeveiliging en veiligheidstoepassingen, ontvangt u een inspectierapport. In dit rapport worden de aanwezige valbeveiligingssystemen omschreven. Systemen die naar behoren functioneren, worden voorzien van keuringsstickers. Hierop staat vermeld tot wanneer de goedkeuring geldig is. Systemen die gebreken vertonen, worden afgekeurd. U ontvangt dan van ons passend en onafhankelijk advies over de eventuele herstel- of vervangingswerkzaamheden.

hoogte-valbeveiliging

Valbeveiliging laten keuren

Door een jaarlijkse keuring van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen uit te voeren, houden wij voor u het overzicht. WorkSafe Nederland onderhoudt de controles voor u en neemt ieder jaar contact met u op voor een nieuwe inspectie. Zo werkt u altijd veilig op hoogte conform de wet- en regelgeving. Wilt u uw valbeveiliging laten keuren? Vraag hier uw inspectie aan.