Keuring valbeveiliging daken – is dit verplicht?

keuring valbeveiliging daken

Veel bedrijven vragen zich af of de keuring van valbeveiliging bij werkzaamheden op daken wettelijk verplicht is. Want wat staat er nu precies in deze wet- en regelgeving? En hoe vaak moet ik mijn valbeveiliging bij werken op hoogte laten keuren en onderhouden? In dit artikel lees je precies hoe het zit.  

Om de veiligheid bij werken op hoogte te kunnen waarborgen is het essentieel dat de keuring van de valbeveiliging op daken professioneel gebeurt. Want met het juiste onderhoud en de wetenschap dat jouw valbeveiliging in orde is ben je er zeker van dat medewerkers veilig kunnen werken. Blijken de veiligheidsmaatregelen op het dak niet te deugen? Dan kan het zelfs zo zijn dat jouw onderneming volledig aansprakelijk wordt gesteld. Zorg er daarom voor dat je de keuring en het onderhoud van jouw valbeveiliging goed geregeld hebt.

Is de keuring van valbeveiliging op daken verplicht of niet?

De keuring van valbeveiliging voor daken doe je niet allen vanwege de aansprakelijkheid van je onderneming, maar het keuren hiervan is wettelijk verplicht. De eisen voor het keuren van valbeveiliging staan beschreven in de normen van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, ook wel NEN genoemd. Volgens de overkoepelende norm NEN-EN 365 moet de valbeveiliging op daken minimaal eenmaal per jaar gekeurd worden. Ook de Arbowet schrijft wettelijk voor dat het verplicht is om medewerkers veilig op hoogte te kunnen laten werken. Wanneer je dit niet doet, dan loop je kans om een boete op te lopen.  

Welke soorten valbeveiliging op daken gekeurd moeten worden? Denk aan ankerpunten, ladders, markeringen, trappen en steigers, de daktoegangen of hekwerken. Ook zaken als zonnepanelen, bliksembeveiliging en technische installaties horen hierbij.

De keuring van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Maar niet alleen de valbeveiliging op de daken zelf, ook de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten aan een inspectie worden onderworpen. Deze veiligheidsproducten worden eveneens volgens de NEN-EN norm gekeurd. Een voorbeeld van deze PBM’s zijn de veelgebruikte harnassen of lijnspanners. 

Er worden strenge eisen gesteld op het gebied van het gebruik, onderhoud, de inspecties en reparaties. Hiermee zorg je er bovendien voor dat de fabrieksgarantie van de beveiligingsproducten behouden blijft. Zorg ervoor dat deze PBM’s door een gecertificeerde specialist in valbeveiliging gekeurd worden, zodat je zeker bent een juiste inspectie.  

keuring valbeveiliging daken

Hoe gaat de keuring van valbeveiliging op daken in zijn werk?

Tijdens de keuring van valbeveiliging op daken checkt de inspecteur door middel van steekproeven, registraties en een visuele inspectie. De ankerpunten worden bijvoorbeeld aan een test onderworpen. Ook de dakinrichting wordt onderzocht, evenals de permanente valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo wordt het harnas of een valstop-apparaat op zijn werking gecontroleerd. Hierbij kijkt de inspecteur goed naar sporen van slijtage, de conditie en de juiste werking van de producten. Ook checkt hij de zichtbaarheid van de juiste keurmerken en logo’s. Na de keuring ontvang je een inspectierapport. Hier wordt beschreven welke valbeveiligingssystemen goedgekeurd zijn en welke systemen gebreken vertonen en zijn afgekeurd. Ook staat er een advies beschreven over eventuele herstel- of vervangingswerkzaamheden.

Wil jij er ook zeker van zijn dat jouw bedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt? WorkSafe Nederland keurt jaarlijks de valbeveiliging van vele bedrijven. Wij keuren alle typen permanente valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen en nemen de controles en het overzicht volledig uit handen. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?