Wat is de wetgeving bij het werken op hoogte?

werken op hoogte wetgeving

Weet je zeker dat goed op de hoogte bent van de wetgeving bij werkzaamheden op hoogte? Een val van een grote hoogte is een veelvoorkomende oorzaak bij bedrijfsongevallen. Daarom is het goed dat jij en je onderneming kennis hebben van de wetgeving bij werkzaamheden op een hoger gelegen werkplek. Wij vertellen je precies wat de wetgeving in Nederland ons voorschrijft en hoe jouw bedrijf deze wetgeving op de beste manier kan naleven.

Bij Worksafe Nederland zien we het regelmatig voorkomen: bedrijven hebben niet genoeg kennis van de wetgeving bij werken op hoogte en hebben bovendien niet de juiste maatregelen genomen. Bij werkzaamheden waar er een valgevaar heerst is het juist essentieel dat die kennis aanwezig is en dat de juiste veiligheidsvoorzieningen worden toegepast. Om jou een stapje in de goede richting te laten zetten, leggen we je hier meer uit over de wetten en regelgeving waar je je bij het werken op hoogte aan moet houden.   

Wat zegt de wetgeving bij werken op hoogte?

Wanneer we de wetgeving bij het werken op hoogte eens stevig onder de loep nemen, dan valt meteen op dat de werkgever verplicht is om maatregelen te treffen om valgevaar te voorkomen. Als werkgever ben je dus aansprakelijk! Volgens de wetgeving is dit verplicht bij een hoogte van 2,5 meter of hoger, of bij risico’s voor de medewerker. Dit geldt ook wanneer het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Dit staat beschreven in het Arbobesluit 3.16. Daarnaast mag werken op hoogte alleen als er vanaf een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer gewerkt kan worden. Is dit niet het geval? Dan moet er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gedaan worden om te bekijken welke middelen noodzakelijk zijn voor een veilige werksituatie.

werken op hoogte wetgeving

Wat doe ik om de wetgeving bij werken op hoogte goed na te leven?

Zoals je hierboven leest ben je als werkgever hoofdverantwoordelijk voor een veilige werkomgeving bij werkzaamheden met kans op valgevaar. Om de risico’s voor het werken op hoogte te beperken is het daarom nodig om maatregelen te treffen. Acties waar jij als bedrijf mee aan de slag moet zijn:

·         de juiste collectieve valbeveiliging toepassen

·         deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden

·         het opstellen van een deugdelijke RI&E

·         bewustwording over risico’s creëren onder werknemers

·         trainingen om veilig werken op hoogte te bewerkstelligen

·         de juiste voorzorgsmaatregelen treffen voor bijvoorbeeld evacuatie

·         de valbeveiliging tijdig en door een professioneel bedrijf laten keuren.

Ben je benieuwd hoe je als bedrijf aan de wetgeving bij werken op hoogte kunt houden? Bij WorkSafe Nederland denken we graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op voor vrijblijvend en deskundig advies.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?