Werken op hoogte – welke uitrusting heb ik nodig?

werken op hoogte uitrusting

De juiste uitrusting bij het werken op hoogte is cruciaal en kan letterlijk van levensbelang zijn. In onze eerdere blogs heb je kunnen lezen dat het de verantwoordelijkheid van jou als werkgever is om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Bij een eventueel incident kan je als bedrijf zelfs aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat er sprake was van een onveilige werkomgeving. Bij werkzaamheden op hoogte is het daarom heel belangrijk om goed na te denken over de juiste beschermingsmaatregelen en uitrusting. Wij vertellen je hier meer over.  

Bij het werken op hoogte is de juiste uitrusting zo belangrijk omdat er vaak sprake is van een mogelijk valgevaar. Hoe hoger de werkplek is, hoe meer risico’s op vallen er zijn. Wanneer deze risico’s aanwezig zijn dan moet jij als werkgever of opdrachtgever een zogenaamde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstellen. Verder is het jouw verantwoording om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond op hoogte hun werk kunnen doen. Dat betekent ook dat je de correcte uitrusting moet aanbieden om valrisico’s te minimaliseren. Met deze uitrusting bedoelen we zowel de persoonlijke beschermingsmiddelen als collectieve veiligheidsmaatregelen die je kunt nemen.

Een deugdelijke collectieve uitrusting bij werken op hoogte

Bij collectieve beveiligingsoplossingen wordt het gevaar van vallen met één voorziening aangepakt. Deze oplossingen kunnen zowel permanent als tijdelijk van aard zijn. Een voorbeeld van een permante collectieve uitrusting is een vaste balustrade of het aanbrengen van leuningen. Tijdelijke uitrusting om veilig te kunnen werken zijn bijvoorbeeld de montage van vangnetten, het creëren markeringen of het installeren van steigers, dakrandbeveiliging of borstweringen. Wanneer collectieve voorzieningen niet mogelijk blijken, dan is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden.

werken op hoogte uitrusting

Persoonlijke uitrusting om bij werken op hoogte beschermd te zijn

Om veilig op hoogte te kunnen werken zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) essentieel. Hiermee worden de risico’s voor mogelijk letsel aan vitale delen zoals het hoofd, de ogen, handen en de voeten sterk teruggedrongen. Een persoonlijk beschermingsmiddel wordt door een werknemer gedragen, opgezet of vastgehouden. Het is heel belangrijk dat er vooraf goed geïnventariseerd wordt of de juiste uitrusting wordt ingezet om het bijbehorende risico te verminderen. Enkele voorbeelden van een persoonlijke uitrusting bij werken op hoogte zijn:

·         Veiligheidsharnassen

·         Ankerpunten

·         Veiligheidslijnen

·         Helmen en brillen

Niet alleen de uitrusting

Zoals je hierboven leest is de juiste collectieve en persoonlijke uitrusting bij werken op hoogte van levensbelang. Maar dat is zeker niet het enige waar je als werkgever of opdrachtgever op moet letten. Minstens zo belangrijk is het kennisniveau van jouw medewerkers. Daarom is het goed om je werknemers trainingen aan te bieden om hen veilig op hoogte te leren werken. Denk bijvoorbeeld aan aantrekken van een harnas, de juiste werkhouding aannemen bij het werken op hoogte of het deugdelijk installeren van een veiligheidslijn. Ten slotte helpen tijdig onderhoud en een vakkundige keuring en inspectie bij het voorkomen van onveilige situaties.

Wil jij ook een veilige werkomgeving voor je werknemers en ben je benieuwd of jouw collectieve en persoonlijke veiligheidsrusting op de juiste manier ingezet wordt? Bij WorkSafe Nederland helpen we je graag verder met professioneel advies of de keuring van jouw valbeveiliging. Neem gerust contact met ons op.  

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?