Aansprakelijkheid en dakveiligheid VvE

Als Vereniging van Eigenaren (VvE) bent u verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van uw gebouw. Dat kan variëren van terugkerende onderhoudswerkzaamheden aan aircosystemen, bliksembeveiliging, hemelwaterafvoeren en schoorstenen tot aan de installatie van zonnepanelen. Deze werkzaamheden worden veelal uitbesteed aan onderhoudsbedrijven en andere specialisten. Desondanks bent u als VvE aansprakelijk als het aankomt op de dakveiligheid tijdens onderhouds- en installatiewerkzaamheden door derden. Hoe zit dat precies?

Dakveiligheid VvE en Valbeveiliging 

Al vanaf een hoogte van 2,5 meter is veilig werken wettelijk verplicht. Wanneer externe specialisten het werk uitvoeren, is deze partij verantwoordelijk voor adequate valbeveiliging. Deze tijdelijke valbeveiliging kan variëren van steigers en tijdelijke hekwerken tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s). Als opdrachtgever heeft u daarentegen wel een algemene zorgplicht. Dit betekent dat u erop moet toezien dat het werk veilig wordt uitgevoerd, dat de benodigde valbeveiliging aanwezig is en dat u goede afspraken maakt. Gebeurt dit niet? Dan kunt u bij een ongeval aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162).

Heeft u eigen (onderhouds)personeel in dienst dat het dak betreedt? Dan bent u naast opdrachtgever ook werkgever. In dit geval bent u zelf volledig verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden en de dakveiligheid.

Aansprakelijkheid VvE

Of u nu enkel opdrachtgever bent of ook werkgever: zolang u niet weet hóe en met welke veiligheidsvoorzieningen u moet werken, mogen de werkzaamheden volgens de Arbowet niet worden uitgevoerd. Voordat we hier verder op ingaan, zetten we de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot dakveiligheid voor VvE’s op een rij:

  • Artikel 1a Woningwet, zorgplicht;
  • Artikel 162 Burgerlijk wetboek, onrechtmatige daad;
  • Artikel 7:658 Burgerlijk wetboek, aansprakelijkheid werkgever;
  • Artikel 3.16 lid 1 Arbowet, werken op hoogte;
  • Artikel 5: Arbowet, Risico- Inventarisatie & Evaluatie
  • Arbocatalogus “platte daken” (richtlijnen voor het werken op platte daken);
  • Arbo Informatieblad 15: werken op hoogte, (informatie omtrent “de laatste stand der techniek”)

RI&E voor VvE’s

Voordat u de juiste veiligheidsvoorzieningen aanschaft, is het belangrijk dat u weet hoe u de dakveiligheid waarborgt. Vanuit het ARBO-besluit moet u daarom een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Met een onafhankelijke RI&E krijgt u als VvE inzicht in de risicofactoren per dakvlak en het valgevaar bij de verwachte werkzaamheden. In het bijbehorende RI&E Plan van Aanpak staat welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om dakwerkzaamheden veilig en conform de wet- en regelgeving uit te voeren. Dankzij een onafhankelijke RI&E weet u tevens of valbeveiliging noodzakelijk is, waar deze gepositioneerd moet worden en hoeveel veiligheidsvoorzieningen benodigd zijn.

Tijdelijke of permanente valbeveiliging?

Na het uitvoeren van de RI&E weet u hoe u met de veiligheidsvoorzieningen op uw dak moet omgaan. U kunt nu verder met het selecteren van de geschikte valbeveiliging. Vinden er regelmatig werkzaamheden op uw dak plaats? Mogelijk loont het dan om permanente veiligheidsvoorzieningen op uw dak te monteren. Permanente valbeveiliging is duurder in aanschaf, maar de kosten zijn eenmalig. De eenmalige investering die u doet bij een permanent systeem verdient zich binnen enkele jaren terug. Daarentegen worden terugkerende kosten voor het plaatsen van tijdelijke valbeveiliging in veel gevallen doorberekend aan u als opdrachtgever. Twijfelt u tussen permanente en tijdelijke valbeveiliging? Stel uzelf dan de vraag hoe vaak er op hoogte wordt gewerkt en of dit ook in de toekomst zo blijft.

Advies dakveiligheid VvE

Wilt u meer informatie over het laten uitvoeren van een RI&E? Of heeft u vragen over uw aansprakelijkheid als VvE? Wij helpen u graag verder.

Tip: Altijd op de hoogte blijven? Volg ons ook op LinkedIn.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?