Wat is de arbeidshygiënische strategie bij werken op hoogte?

De arbeidshygiënische strategie bij werken op hoogte heeft als doel om werkzaamheden op hoogte veilig uit te voeren. Deze allesomvattende aanpak neemt de risico’s, en daarmee de kans op ongevallen weg. Het aanpakken van de aanwezige risico’s gebeurt op basis van vier niveaus. Hierbij is de volgorde van de niveaus van belang. Deze hiërarchie is door de overheid vastgelegd in de Arbowet en wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd.

Vier niveaus van de arbeidshygiënische strategie

Bij veilig werken op hoogte wordt vaak direct gedacht aan valbeveiligingsmiddelen. Er zijn echter meer factoren die een risico kunnen vormen voor de veiligheid. Met de arbeidshygiënische strategie bij werken op hoogte, wordt op vier niveaus gekeken naar de risico’s. Aan de hand van deze niveaus wordt bepaald of het mogelijk is om de risico’s weg te nemen. De vier niveaus zijn:

  • 1. Wegnemen van de risicobron– De eerste stap is het onderzoeken van maatregelen om de risicobron weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk demonteren en naar beneden halen van apparatuur waardoor onderhoud niet op hoogte uitgevoerd hoeft te worden.
  • 2. Nemen van collectieve maatregelen– Is er geen mogelijkheid om de risicobron weg te nemen? De volgende stap in de arbeidshygiënische strategie bij werken op hoogte is het nemen van collectieve maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van een permanente werkvloer of een tijdelijke stijger.
  • 3. Individuele maatregelen– Pas wanneer collectieve maatregelen de risico’s niet of onvoldoende wegnemen, moeten er individuele maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan ankerpunten waaraan individuele medewerkers zich kunnen zekeren.
  • 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen– Tenslotte is het mogelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) toe te passen. Dit kan ook samengaan met een individuele maatregel, zoals een veiligheidsharnas in combinatie met een ankerpunt. Andere voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn helmen, handschoenen en veiligheidsschoenen.

Volgorde van niveaus

Zoals benoemd is de volgorde van de niveaus van belang in de arbeidshygiënische strategie bij werken op hoogte. Dit begint bij niveau één: het wegnemen van de risicobron. Is dit niet mogelijk, dan is het pas toegestaan om één niveau te verlagen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het bovenliggende niveau technisch of om economische redenen onhaalbaar is. Vanzelfsprekend moet deze afweging voor ieder niveau opnieuw gemaakt worden. Dit staat ook wel bekend als het redelijkerwijs-principe.

Hoe pas ik de arbeidshygiënische strategie toe?

Het lijkt misschien ingewikkeld om de arbeidshygiënische strategie en het redelijkerwijs-principe toe te passen. Met behulp van een gedegen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en RI&E Plan van Aanpak krijgt u snel een duidelijk beeld van de risico’s en oplossingen. WorkSafe Nederland staat u hier graag in bij. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Tip: Op de hoogte blijven van thema’s rondom werken op hoogte? Volg ons dan ook op LinkedIn.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?