Valbeveiliging en wetgeving

Valbeveiliging en wetgeving gaan vaak hand in hand. Toch is het niet de valbeveiliging die wettelijk verplicht is. Veilig werken is dat daarentegen wel. Hoe zit dat precies?

Wie is er verantwoordelijk bij werken op hoogte?

In de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat de hoofdverantwoordelijkheden voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bij de werkgever ligt. Een werkgever kan een beheerder en/of vastgoedeigenaar zijn, maar ook een hoofd- of onderaannemer. De werkgever is vanuit de wetgeving verplicht om op de hoogte te zijn van de aanwezige gevaren bij opdrachten die hij laat uitvoeren. Dit geldt zowel voor werkzaamheden in en aan het gebouw, als óp het gebouw. Ook de werknemer zelf draagt zorg voor een veilige werkomgeving bij het werken op hoogte: hij moet zorgen voor een opgeruimde werkplek, hij moet weten hoe de valbeveiliging werkt en mag geen onnodige risico’s nemen.

Verantwoordelijken op een rij:

 • Gebouweigenaar (appartementseigenaar)
 • Gebouwbeheerder (VvE)
 • Werkgever
 • Werknemer
 • De verantwoordelijk gestelde projectmanager
 • Gemeente
 • Woningbouwcorporatie

Wetgeving en het inventariseren van risico’s

In Artikel 5 van de Arbowet staat dat de risico’s bij werken op hoogte geïnventariseerd moeten worden door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten de aanbevolen maatregelen uit het RI&E Plan van Aanpak worden toegepast. Dit kan zowel valbeveiliging zijn als overige veiligheidsvoorzieningen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Keuren van valbeveiliging

Valbeveiliging moet vanuit de wetgeving periodiek worden gekeurd. Dat staat omschreven in de voorschriften van de fabrikant, het Arbobesluit artikel 7.4a en de Warenwet. Blijkt bij een bedrijfsongeval dat u niet heeft voldaan aan de wetgeving of onvoldoende zorg heeft gedragen, dan bent u als opdrachtgever en/of vastgoedeigenaar wettelijk aansprakelijk. Dit geldt op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW):

 • artikel 7.658 BW – zorgplicht werkgever
 • artikel 7.611 BW – goed werkgeverschap
 • artikel 6.162 BW – onrechtmatige daad
 • artikel 6.170 BW – aansprakelijkheid bedrijven
 • artikel 6.173/175 BW – aansprakelijkheid bij schade als gevolg van ondeugdelijke roerende zaken

Actuele kennis van valbeveiliging en wetgeving

Om er zeker van te zijn dat u veilig op hoogte werkt conform de wetgeving, kunt u een adviesbureau inschakelen. WorkSafe Nederland is onafhankelijk specialist in werken op hoogte. Wij hebben kennis van de actuele wetgeving met betrekking tot valbeveiliging en werkzaamheden op hoogte. Zowel voor het uitvoeren van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) als het keuren van valbeveiliging en een training actuele wet- en regelgeving kunt u bij ons terecht. Dankzij onze onafhankelijke werkwijze bent u zeker van een betrouwbaar en niet-merkgebonden advies.

Benieuwd wat wij kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Tip: Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de actuele wetgeving.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?