Hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren?

hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren

Hoe het precies zit met valbeveiliging hebben we in dit artikel uitgelegd, maar hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren?  

Er zijn een aantal dingen waarnaar we kunnen kijken als het gaat om het keuren van valbeveiliging. Ten eerste omvat dit hetgeen wat is opgenomen in de wetgeving. Daarnaast zijn er ook verschillende normen voor het keuren van valbeveiliging. Als laatste moeten we het gezonde verstand ook niet vergeten, zeker niet als het gaat om veiligheid. 

Hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren volgens de wet?

Puur wetmatig gezien is er geen exacte frequentie waarmee je de valbeveiliging moet laten keuren. Wel worden er in artikel 7.4 van de Arbowet een aantal momenten uiteengezet waarop keuring van je valbeveiliging verplicht is. 

Ten eerste, iets wat vrij voor de hand liggend is. De Arbowet verplicht namelijk om je permanente valbeveiliging direct na installatie te laten keuren. Het is verplicht om dit door een deskundige te laten doen. Daarnaast moet het opnieuw worden gekeurd voordat het voor de eerste keer in gebruik wordt genomen. 

Er zijn ook een aantal regels met betrekking tot mobiele valbeveiliging of verplaatsing van permanente valbeveiliging. In deze gevallen geeft artikel 7.4 aan dat er een keuring moet plaatsvinden elke keer nadat de valbeveiliging op een nieuwe plek wordt gemonteerd. 

Keuring na invloeden die leiden tot verslechteringen

Naast de bovenstaande momenten moet valbeveiliging ook worden gekeurd na invloeden die kunnen leiden tot verslechteringen. 

‘Invloeden’ klinkt niet echt specifiek, maar het betreft situaties die de valbeveiliging kunnen aantasten. Denk hierbij aan natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel of nadat de valbeveiliging al een tijdje niet is gebruikt.

Normen voor valbeveiliging

De wetgeving geeft dus specifieke momenten aan voor een keuring. Maar, een exacte frequentie en een maatstaf voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wordt niet benoemd. Aangezien de verschillende beveiligingsmiddelen vrijwel altijd in combinatie worden gebruikt, is het belangrijk om ook een indicatie van de keuring van PBM’s te hebben. Een duimregel voor de frequentie van keuring en de keuring van PBM’s is vastgelegd in een NEN-norm.

Wat is een NEN-norm?

NEN is geen overheidsinstantie, maar een organisatie die normen formuleert in samenspraak met verschillende belanghebbenden. Hierdoor kan het worden gezien als een partij die de veiligheid op veel verschillende vlakken waarborgt. Een NEN-norm is dus een norm die is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, onderschreven door de overheid.

NEN-normen voor keuring van valbeveiliging

Dan resteert de vraag, hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren volgens de NEN-normen? 

NEN-norm 365 geeft aan dat valbeveiliging ten minste iedere twaalf maanden of na een val moet worden gekeurd. Dit betreft permanente valbeveiliging, mobiele valbeveiliging en PBM’s. Zeker met betrekking tot PBM’s geeft NEN-norm 365 dus een betere maatstaf dan wat we kunnen afleiden uit artikel 7.4.

Naast de frequentie geeft de NEN-norm ook aan dat de keuring door een competent persoon moet worden gedaan. Maar, eerder legde we al uit dat dit ook verplicht is vanuit de Arbowet. 

hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren

Eigen inschatting voor het keuren van valbeveiliging

Als laatste is je eigen inschatting ook waardevol als het gaat om de keuring van valbeveiliging. De wetten en normen geven een goed beeld van wanneer je een keuring moet laten uitvoeren, maar ze zijn niet alomvattend.

Iedere situatie is anders. Na een Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie van Worksafe Nederland kan het zo zijn dat u verschillende soorten valbeveiliging moet installeren. Dit heeft invloed op de frequentie van keuringen, of de snelheid waarmee bijvoorbeeld je PBM’s slijten. 

Als je niet helemaal zeker bent van de veiligheid van je valbeveiliging, schroom dan niet om contact op te nemen met Worksafe Nederland. Samen kijken we naar een gepaste oplossing. Alleen zo blijft de veiligheid van je werknemers gegarandeerd bij werken op hoogte.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?