Hoe zorg ik voor een goede dakveiligheid?

Een goede dakveiligheid is van levensbelang. Bij werkzaamheden op hoogte wordt daarom altijd gewerkt met de arbeidshygiënische strategie. In dit artikel leggen we uit hoe u met behulp van deze strategie uw dakveiligheid bewaakt.

Arbeidshygiënische strategie werken op hoogte

De arbeidshygiënische strategie is een allesomvattende aanpak om risico’s, en daarmee de kans op ongevallen, weg te nemen. Binnen deze strategie wordt op vier niveaus gekeken naar de risico’s:

  • Bronaanpak
  • Collectieve maatregelen
  • Individuele maatregelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Om te zorgen voor een goede dakveiligheid, moet eerst de oorzaak van het mogelijke valgevaar worden weggenomen: de bronaanpak. Toch kan het risico op valgevaar meestal niet compleet worden vermeden; voor onderhoud en/of installatiewerkzaamheden moet het dak worden betreden. Kunt u de dakveiligheid niet waarborgen door middel van de bronaanpak? Dan gaat u een niveau lager in de arbeidshygiënische strategie bij werken op hoogte. In dit geval wordt onderzocht of collectieve voorzieningen het valgevaar weg kunnen nemen.

Collectieve en individuele valbeveiliging

Collectieve valbeveiliging wordt toegepast om alle betrokken medewerkers te beschermen van valgevaar. Denk hierbij aan een tijdelijk of permanent hekwerk, looppaden of vangnetten. Biedt dit geen oplossing? Dan wordt er gekeken naar individuele valbeveiliging. Individuele valbeveiliging biedt bescherming aan één persoon. Voorbeelden van individuele valbeveiliging zijn ankerpunten, aanlijnsystemen en permanente veiligheidssystemen. Als de eerste drie maatregelen niet genomen kunnen worden, moet de werkgever als laatste optie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking stellen. Bij het werken op hoogte moet er altijd een combinatie worden gemaakt van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Bij de vier veiligheidsniveaus geldt het redelijkerwijs-principe. Dit betekent dat het is toegestaan om maatregelen op een lager veiligheidsniveau te nemen als daar goede redenen voor zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als het technisch, economisch of uitvoerend niet haalbaar is om de dakveiligheid te waarborgen op een hoger niveau. Een onafhankelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) helpt om een goede afweging te maken tussen de risico’s en de haalbaarheid van de maatregelen.

Advies bij werken op hoogte

Wilt u weten hoe u uw dakveiligheid verbetert? WorkSafe Nederland is specialist in werken op hoogte en adviseert u graag. Door onze onafhankelijke werkwijze zoeken wij niet alleen naar veilige, maar ook kostenefficiënte oplossingen. Wij onderzoeken in eerste instantie hoe u met minimale inspanningen aan de basis voor dakveiligheid voldoet. Dat begint bij een veilige dakopgang, het opstellen van een dakprotocol en een veilige zone markering. Afhankelijk van uw specifieke situatie en uw geplande werkzaamheden, beoordelen wij of andere vormen van valbeveiliging nodig zijn. WorkSafe Nederland heeft een breed netwerk aan partners die dit voor u kunnen verzorgen. Wij kunnen vervolgens jaarlijks het keuren van valbeveiliging voor u uitvoeren.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Tip: Blijf via LinkedIn op de hoogte van ons laatste nieuws!

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?