Individuele valbeveiliging

Individuele valbeveiliging is het derde niveau in de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat dit type valbeveiliging toegepast mag worden om de risico’s van valgevaar weg te nemen, mits de bronaanpak is getoetst en niet haalbaar is gebleken. Daarnaast moet ook het tweede niveau, de collectieve valbeveiliging, zijn beoordeeld en toegepast. Het restgevaar wordt ondervangen door op individueel niveau maatregelen te nemen.  

Wat is individuele valbeveiliging?

Individuele voorzieningen bieden bescherming aan één persoon. Denk bijvoorbeeld aan een valbeveiligingsharnas met aanlijnsysteem. Hierdoor wordt het valgevaar beperkt of wordt de val opgevangen. Doordat individuele valbeveiliging slechts één persoon beschermt, krijgen collectieve maatregelen voorrang boven individuele voorzieningen.

Soorten individuele valbeveiliging

Individuele voorzieningen worden onderverdeeld in mobiele en permanente voorzieningen:

Permanente valbeveiliging: ankerpunten, aanlijnsystemen
Mobiele individuele valbeveiliging: mobiele ankerpunten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Ondanks het collectieve karakter, vallen ankerpunten en leef-lijnsystemen ook onder individuele voorzieningen. Ankerpunten en leef-lijnsystemen worden namelijk wel door meerdere medewerkers gebruikt, maar ze nemen de gevaren enkel weg voor de aangelijnde individuen. Daarom wordt er gesproken van individuele, permanente valbeveiliging. Vanzelfsprekend zijn ankerpunten eveneens in mobiele of tijdelijke varianten verkrijgbaar.

Hoe kies ik tussen permanente en mobiele oplossingen?

In tegenstelling tot collectieve valbeveiliging, vullen persoonlijke permanente en mobiele voorzieningen elkaar juist aan. U kiest dus niet één van beide oplossingen, maar combineert deze. Denk bijvoorbeeld aan een valbeveiligingsharnas en bijbehorende vallijnen in combinatie met ankerpunten en leeflijnsystemen. Bij de selectie van individuele valbeveiliging is consistentie het belangrijkst: hoe sluiten de harnassen en vallijnen aan op de ankerpunten en leeflijnsystemen? WorkSafe Nederland kan u adviseren op basis van de voorschriften vanuit de wetgeving en ervaringen uit de praktijk.

Advies bij werken op hoogte

Wilt u advies over de risico’s bij het werken op hoogte? Het begint met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Op basis van de uitkomsten stelt WorkSafe Nederland een Plan van Aanpak op, gebaseerd op de wettelijke arbeidshygiënische strategie. Dankzij onze onafhankelijke werkwijze, ontvangt u altijd een niet-merkgebonden en betrouwbaar advies. U kunt daarnaast ook bij ons terecht voor een cursus werken op hoogte. Hierbij leggen wij uw medewerkers uit hoe zij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en andere valbeveiligingsmiddelen op de juiste manier gebruiken. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Tip: Blijf via LinkedIn op de hoogte van ons laatste nieuws!

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?