6x Tips bij veilig werken op schuine daken

Veilig werken op schuine daken is een vak apart. De arbeidsomstandigheden op een schuin werkvlak verschillen namelijk aanzienlijk van een plat dak. Op een hellend dak is de werkhouding onstabieler en de kans op wegglijden is groter. Gaan u of uw medewerkers aan het werk op een schuin dak? Het is belangrijk om goede veiligheidsmaatregelen te treffen. In dit artikel leest u meer over veilig werken op schuine daken en zetten we zes praktische tips op een rij.

Wanneer is er sprake van een schuin dak? 

Van een schuin dak is sprake als de hellingshoek van het dak groter is dan 15 graden. Vanaf deze hellingshoek gelden er andere regels dan voor werkzaamheden op een plat dak. De helling van een dak bepaalt immers in sterke mate het valgevaar. U bent daarom wettelijk verplicht om andere veiligheidsmaatregelen treffen.

Aan de slag met veilig werken op schuine daken 

Op schuine werkvlakken is er continu valgevaar. Toch zijn medewerkers zich hier niet altijd van bewust als ze geconcentreerd aan het werk zijn. Dit maakt de risico’s nog groter. Alertheid staat dus voorop bij het werken op een hellend dak, ook en misschien wel júist als het gaat om een kortstondige klus. Waar kunt u nog meer rekening mee houden als het gaat om veilig werken op schuine daken?

1.  Werkvoorbereiding
Alles begint bij een goede werkvoorbereiding. Maak uw medewerkers bewust van de risico’s van werken op een hellend dak. Zorg voor goede instructies en trainingen, bijvoorbeeld door middel van een cursus werken op hoogte. Zo worden u en uw medewerkers wegwijs in veilig werken op schuine daken.

2. Afwisseling
Wissel indien mogelijk af in werkzaamheden op het dak en op de grond. Zo blijven u en uw medewerkers alert en voorkomt u overbelasting doordat u langdurig dezelfde werkhouding aanneemt.

3. Weersomstandigheden
Onderschat de weersomstandigheden niet. Bij harde wind kunt u uit balans raken en vallen. Vooral bij het plaatsen van zonnepanelen op een schuin dak ontstaat er gevaar door het grote oppervlak van het paneel. Maak daarom goede afspraken bij welke windkracht u het werk stillegt. Zorg er bovendien voor dat materialen niet weg kunnen waaien en borg steigers en dakladders goed vast aan de constructie.

4. Tijdsduur
Nemen uw werkzaamheden per dakvlak meer dan drie manuren in beslag? Of is er sprake van meerdere kortstondige werkzaamheden in één project? Dan moet u collectieve valbeveiliging toepassen om valgevaar te voorkomen. Denk hierbij aan dakrandbeveiliging, beveiliging van dakopeningen, lichtstraten en de kopzijden van het dak, maar ook aan bescherming tegen vallende objecten, zoals kantplanken en steigergaas.

5. Werkhouding
Neemt uw werk op een hellend dak minder tijd in beslag? Of is het om technische redenen niet mogelijk om collectieve valbeveiliging te plaatsen? U kunt dan gebruik maken van gebiedsbegrenzing of individuele valbeveiliging, zoals een harnasgordel. Bij werkzaamheden op schuine werkvlakken is de kans groter dat u achterover valt. Daarom bestaan er speciale harnasgordels bestemd voor gebruik op een schuin dak. Deze harnasgordels hebben een bevestigingspunt op de borst en hebben een ruime rugsteun en heupgordel. Hierdoor heeft u meer bewegingsvrijheid.

6. Verankeringspunten
Indien u gebruik maakt van veiligheidsharnassen, moet u de valbeveiliging goed aan het schuine dak bevestigen. Dit kan door middel van vaste en permanente verankeringspunten. Zorg ervoor dat het ankerpunt voor uw vanglijn boven u ligt of aan de andere zijde van het dak. Dit blokkeert een val direct.

Advies bij werken op hoogte

Weet u niet wat de risico’s bij uw werkzaamheden op een hellend dak zijn? Begin dan met het laten uitvoeren van een onafhankelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zo weet u wat de gevaren zijn en hoe u begint met veilig werken op schuine daken.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten. WorkSafe Nederland geeft onafhankelijk advies. Dat betekent dat onze inspecties onafhankelijk van producten, fabrikanten en andere commerciële belangen worden verricht. Zo ontvangt u praktisch advies waarbij uw veiligheid altijd voorop staat. 

Tip: Blijf via LinkedIn op de hoogte van ons laatste nieuws!

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?