Alles over Arbowet en Arbobesluit 3.16: veilig werken op hoogte

arbowet en arbobestluit 3.14 veilig werken op hoogte

Arbowet en Arbobesluit 3.16: veilig werken op hoogte zijn de wetgevingen die vaak naar voren komen als je zoekt naar de regelgeving omtrent werken op hoogte. Maar, wat houden ze precies in? 

Er zit wel degelijk een verschil tussen een Arbowet en een Arbobesluit. Daarnaast is de inhoud van de regelgeving ook vrij onduidelijk als je alleen de informatie uit de wettenbank tot je beschikking hebt. Om er voor te zorgen dat je aan alles hebt gedacht tijdens werkzaamheden op hoogte, hebben we hieronder de regelgeving voor je samengevat. 

De Arbowet als kaderwet

Zoals we al eerder zeiden is er een verschil tussen de Arbowet en een Arbobesluit. 

Arbowet is in feite een afkorting voor Arbeidsomstandigheden wet. In de Arbowet zijn verplichten opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Dat betekent dus dat de Arbowet toepasbaar is op alle plekken waar arbeid wordt verricht.

Dat is inderdaad vrij breed. De Arbowet wordt daarom ook wel gezien als een kaderwet. In de Arbowet worden er dus nog geen regels voor concrete risico’s omschreven. Het omschrijft alleen algemene bepalingen over het arbobeleid in alle bedrijven.

De drie niveaus van de Arbowet

Meer specifieke bepalingen worden gedaan op de overige twee niveaus. De volledige kaderwet is dus ingedeeld in drie niveaus:

  • Arbowet: het eerste niveau wat alleen algemene bepalingen omvat. De gehele wetgeving kan je hier vinden. 
  • Arbobesluit: dit is een uitwerking van de Arbowet. Het omvat specifieke regels voor sectoren en categorieën werknemers. Als je geïnteresseerd bent in de volledige tekst, kun je het hier vinden.
  • Arboregeling: het derde niveau is een uitwerking van een Arbobesluit. Hierin worden eisen omschreven waaraan arbeidsmiddelen moeten voldoen. De volledige tekst is hier te vinden. 

Wat betekent de Arbowet en Arbobesluit 3.16: veilig werken op hoogte? 

Nu we duidelijk hebben hoe de Arbowetgeving is opgebouwd, kunnen we kijken naar wat het betekent voor het werken op hoogte. 

Arbowet

Ten eerste, de algemene bepalingen. Het meest relevante hieruit is het feit dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkomgeving voor de werknemers. De werkgever is dus ook verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving op hoogte, zonder uitzonderingen. Wanneer dit niet wordt nageleefd zijn er in de Arbowet verschillende sancties vastgelegd. 

Arbobesluit 3.16: veilig werken op hoogte

Een belangrijk Arbobesluit is te vinden in artikel 3.16. Deze betreft het voorkomen van valgevaar. Het Arbobesluit 3.16 komt op het volgende neer:

  1. Er is valgevaar wanneer het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen, er risicoverhogende omstandigheden zijn, of bij openingen in vloeren. 
  2. Wanneer er mogelijk valgevaar bestaat, moeten er collectieve valbeveiliging maatregelen genomen worden om het risico te verkleinen.
  3. Hekwerken en leuningen, die voortkomen uit punt 2, zijn doelmatig wanneer ze tenminste 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen.
  4. Punt vier betreft een situatie wanneer de collectieve valbeveiliging, zoals omschreven onder punt 2, niet goed kan worden aangebracht. In dit geval dient de werkgever vangnetten, vanglijnen en veiligheidsgordels te installeren. 

Alle punten zoals hierboven omschreven worden ook meegenomen in de arbeidshygiënische strategie voor werken op hoogte. Deze strategie kan worden gezien als een maatstaf voor alomvattende veiligheid op hoogte.

Er is ook een Arbobesluit met betrekking tot de keuring van de valbeveiliging. Met name Arbobesluit 7.4 is hierbij belangrijk. In dit artikel geven we je hierover een volledige uitleg. 

Hoe zit het met de Arboregelingen?

Er is niet veel specifieks vastgelegd als we kijken naar een Arboregeling met betrekking tot het veilig werken op hoogte. 

Het enige wat relevant is voor het werk op hoogte is artikel 2.14. Deze geeft aan dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet worden uitgevoerd alvorens er gewerkt kan worden op hoogte. Het is verplicht om een RI&E uit te laten voeren door gecertificeerde professionals. Bij Worksafe Nederland weet je zeker dat dit het geval is. 

NEN-normen 

Wel zijn er verschillende normen vastgelegd voor het werken op hoogte, beter bekend als NEN-normen. Er zijn bijvoorbeeld NEN-normen vastgelegd omtrent het gebruikt van persoonlijke beschermingsmiddelen, inspectie van valbeveiliging en de frequentie van keuringen.

Inhoud

Vrijblijvend advies over jouw daksituatie?